naar de Homepage
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

Privacyverklaring

 
Laatste aanpassing: 18 mei 2018
 
 
 

Hoortoestelhuis Jansen een dienstverlener op het vlak van verkoop van hoortoestellen.

Het adres van Hoortoestelhuis Jansen luidt:

Jacob Valckestraat 17
4461 KB Goes
Tel: 0113 - 253 795
Fax: 0113 - 271 541
E-mail: info@hoortoestelhuisjansen.nl

 

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor particulieren. Hoortoestelhuis Jansen adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

 

Persoonlijke gegevens

Hoortoestelhuis Jansen hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

 

Verzamelen van gegevens

Via online formulier(en) en onze medewerkers / winkel, vragen wij van personen en bedrijven de contactgegevens om in contact te kunnen treden met particulieren of contactpersoon binnen bedrijven en instellingen. De invulresultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Derden partijen

Hoewel deze website links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor kwaliteitsdoeleinden. Bij de publicatie van hyperlinks worden mogelijkheden ingezet om privacygevoelige informatie te beperken. Hoortoestelhuis Jansen is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

 

Verwerking  gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft.
E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt Hoortoestelhuis Jansen verzoeken de gegevens:

• te laten schrappen
• te laten wijzigen

 

Correcties en aanvullingen in deze verklaring

Hoortoestelhuis Jansen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

 

Contact

U kunt contact leggen met Hoortoestelhuis Jansen via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.

 
 
 
 
 
    Drukwerk en websites